Wien Energie: Konstytucja miasta reguluje awaryjną władzę burmistrza

Wien Energie: Konstytucja miasta reguluje awaryjną władzę burmistrza

Sam Wiedeń już zapewnił płynność Wien Energie, aby mogła ona pozostać aktywna na rynkach energii elektrycznej i gazu. 700 milionów euro przepłynęło dwukrotnie – przez awaryjne uprawnienia burmistrza. Jest to uregulowane w konstytucji gminy. Jest używany w wyjątkowych przypadkach. Ostatnio było ich kilka w związku z pandemią i wojną.

Zgłoś się „natychmiast” do rady miejskiej

Właściwość tę określa paragraf 92 konstytucji miasta. W nagłych przypadkach wójt jest upoważniony do podejmowania decyzji z jego zakresu odpowiedzialności w sprawach należących do kompetencji rady gminy, senatu miasta lub rady gminy, jeżeli bez uszczerbku dla sprawy nie można oczekiwać na decyzję tych organów gminy. musi niezwłocznie przedstawić sprawę do zatwierdzenia właściwemu organowi gminy.”

Jak zapowiedziała rada miasta, możliwe jest uzyskanie zgody na kontrakty i umożliwienie finansowania. Burmistrz Michael Ludwig (SPÖ) dwukrotnie skorzystał z tego prawa w przypadku Wien Energie. Burmistrz załatwił sprawę „natychmiast i pilnie” w duchu sprawy.

Termin upływa 12 września

Decyzje byłyby niezwłocznie przekazywane właściwym władzom gminy. Zdaniem sędziego oznacza to, że należy to zrobić na następnym posiedzeniu właściwego organu. Są już terminy spotkań odpowiedzialnych władz w tej sprawie. Komisja finansów spotyka się 12 września, senat miejski 13 września, a Rada Miejska Wiednia 21 września.

Kompetencja alarmowa wykorzystana już pięć razy

Według ratusza, od początku pandemii Covid pięciokrotnie użyto zasilania awaryjnego. Jak wyjaśnił rzecznik zarządcy miasta, poproszony przez APA, uruchomiła ona gastrovoucher, a ostatnio pomoc nadzwyczajną dla Ukrainy.

Decyzje zostały następnie częściowo jednogłośnie ratyfikowane przez radę miejską. Teoretycznie jednak decyzja burmistrza pozostawałaby w mocy, nawet gdyby organy polityczne odmówiły wyrażenia zgody.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *