Przedszkola są zamknięte średnio 25 dni w roku

Przedszkola są zamknięte średnio 25 dni w roku

W roku 2021/22 przedszkola w Austrii były zamykane średnio około 25 dni roboczych w roku. Według aktualnych statystyk dotyczących opieki dziennej w Austrii, placówki w Tyrolu są zamknięte przez większość dni (38), podczas gdy te w Wiedniu są zdecydowanie najmniej zamknięte (10). Sytuacja jest podobna do żłobków: przeciętnie były one zamknięte przez około 18 dni w całej Austrii – tutaj również Wiedeń ma najmniej dni zamknięcia (10), a Górna Austria ma najwięcej (27).

W przedszkolu, poza Wiedniem, tylko Styria i Burgenland (po 24) były nieco poniżej średniej austriackiej, a Dolnej Austrii dokładnie (25). Oprócz Tyrolu również Karyntia (32) ma średnio ponad 30 dni zamknięcia. Jeśli spojrzysz na statystyki według dokładnej liczby dni zamkniętych, wyniki są również niezwykłe: w całej Austrii ponad 400 z 4600 przedszkoli było zamkniętych przez 51 dni lub dłużej, z czego połowa znajdowała się w Tyrolu (200). Tylko nieco ponad 900 miało dziesięć dni lub mniej.

Godziny pracy niezgodne z pracą w pełnym wymiarze godzin

Zdecydowana większość przedszkoli otwiera swoje drzwi między 7:00 a 7:29 (około 3100 z 4600). W godzinach od 6:00 do 6:29 otwarte są prawie wyłącznie przedszkola w Wiedniu. Stolica federalna wyróżnia się również po drugiej stronie godzin otwarcia: 600 z około 700 przedszkoli zamyka się dopiero o 17:00 lub później. We wszystkich innych stanach łącznie to tylko około 900 z 3900.

I odwrotnie, jedna piąta przedszkoli w Austrii wysyła maluchy do domu przed godziną 14.00 – tak jest zwykle w Styrii. Tam kąciki zabaw i place zabaw w 300 z 700 przedszkoli są opuszczane do godziny 14.00.

Statystyki dotyczące liczby godzin, które są otwarte, wyglądają tak samo: łącznie 371 z 4600 przedszkoli jest otwartych przez 12 godzin lub dłużej, z czego 330 w samym Wiedniu. 149 czynne od 11:00 do południa, 1024 od 10:00 do 11:00 i 1002 od 9:00 do 22:00 930 obiektów jest otwartych krócej niż siedem godzin, szczególnie w Styrii (300).

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *