Prokurator Generalny: Zadić chce wdrożyć projekt komisji ekspertów

Prokurator Generalny: Zadić chce wdrożyć projekt komisji ekspertów

Minister sprawiedliwości Alma Zadić (Zieloni) chce zrealizować propozycje grupy eksperckiej dotyczące zmiany prawa do wydawania poleceń. W wywiadzie dla APA mówiła o “bardzo udanej koncepcji”. Uważa, że ​​podejście polegające na tym, by nie pozwolić już ministrowi decydować o instrukcjach, ale niezależne, trzyosobowe senaty, mogłoby uzyskać większość. Jej departament musi teraz opracować projekt ustawy na podstawie propozycji, a jednocześnie chce rozmawiać z ÖVP i opozycją.

„Największa reforma sądownictwa II RP”

Minister Sprawiedliwości podkreślił, że była to “największa reforma sądownictwa II RP”. Wymaga to większości dwóch trzecich głosów, a więc zgody przynajmniej części opozycji. Ale najpierw trzeba przekonać ÖVP. Wie, że ważne jest również dla koalicjanta, „że sądownictwo jest chronione przed wpływami politycznymi i że istnieje jeszcze wyraźniejszy rozdział między sądownictwem a polityką” – powiedział Zadic. To ważne, bo w demokracji nie powinno nawet wydawać się, że „niektórzy ludzie potrafią się osądzać w wymiarze sprawiedliwości”.

Instrukcje od trzyosobowego senatu, bez ministra

Fakt, że trzyosobowe senaty mogą teraz decydować o instrukcjach, a nie najwyższe ministerstwo, z pewnością uczyniłby sądownictwo jeszcze bardziej niezależnym. Dlatego Zadic popiera również to, że w parlamencie nie powinna istnieć stała komisja nadzorująca prace tria. ÖVP nalegał na odpowiednią kontrolę parlamentarną. Minister Sprawiedliwości podkreślił z kolei, że politycy nie powinni otrzymywać informacji z toczących się postępowań karnych, np. gdzie odbędzie się przeszukanie.

Powinna jednak istnieć możliwość dalszego korzystania z istniejących instrumentów kontroli parlamentarnej. Oznacza to, że praca komisji śledczych powinna być możliwa jak dotychczas, podobnie jak prawo do interpelacji w interpelacjach poselskich.

Model europejski

Zadić nie uważa, że ​​proponowany model może być zbyt skomplikowany. Zaznacza, że ​​wniosek opiera się na propozycji Prokuratury Europejskiej. Wszystkie stany by się zgodziły. Minister Sprawiedliwości był przekonany, że decyzja w sprawie trzyosobowych senatów oraz planowane zmniejszenie wymogów sprawozdawczych uprości i przyspieszy cały proces.

Zgodnie z raportem końcowym 26-osobowej grupy roboczej, która zapewniła szeroką reprezentację całego sektora wymiaru sprawiedliwości, zadanie powinno trafić do Prokuratora Generalnego, a nie do Prokuratora Generalnego (który ma zostać ustanowiony jako pierwszy). Ten powinien być blisko prokuratury i też prowadzić, jak wyjaśnił Zadic. Osoba musi spełniać wymagania dotyczące urzędu sędziego. Zgodnie z propozycją grupy roboczej, kadencja upływa w wieku 65 lat, na który nie ma limitu czasowego.

Jednak instrukcje nie powinny być obowiązkiem Prokuratora Generalnego. Za to powinien odpowiadać jeden lub dwa trzyosobowe senaty, aby zapewnić „maksymalną niezależność”.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *