Polaschek: „Nie potrzeba żadnego sprzętu do pomiaru CO2, wystarczy stoper”

Polaschek: „Nie potrzeba żadnego sprzętu do pomiaru CO2, wystarczy stoper”

Rok szkolny rozpoczyna się w poniedziałek na wschodzie kraju. Dlatego najwyższy czas, aby minister edukacji Martin Polaschek (ÖVP) odwiedził ZIB2. W nim został poproszony przez moderatora Martina Thüra …

… Czemu Reguły korony nie są jednolite, jak by sobie tego życzył, ale różnią się w zależności od stanu?

Marcin Polaschek: „W tym stanie istnieje wyraźny podział kompetencji. Rząd federalny ma wariantowy plan zarządzania z bardzo jasnymi przepisami. Tam, gdzie stany mają status pracodawcy, mają możliwość ustalenia własnych przepisów”.

…dlaczego w każdej szkole obowiązują różne zasady (ponieważ każda szkoła ma takie samo ryzyko wyładowania koronowego)?

„Jest jasna ocena Ministerstwa Zdrowia. Wiele przemyśleń włożono w tę koncepcję. Po intensywnych dyskusjach z ekspertami było bardzo jasne, że tę koncepcję polityki zdrowotnej przedstawił Minister Zdrowia. Niektórzy mają bardziej ostrożne podejście w swoim obszarze kompetencji. O ile Ministerstwo Zdrowia ma dyrektywę, to ma to sens (…)”

… dlaczego nie jest ostrożny i może zaoferować najwyższą ochronę?

„Jestem politykiem edukacji, a nie politykiem zdrowia. Minister Zdrowia dał bardzo jasne wytyczne w tym zakresie. Wielu ludzi wyraziło również życzenie, że mamy zasady obowiązujące zarówno w szkołach, jak i w innych dziedzinach życia. Jako kraje, które podejmują teraz inne decyzje, należy to uszanować. Ale myślę, że te decyzje są przeszacowane”.

…czy to mądre, żeby dwunastolatek zarażony Coroną poszedł do szkoły?

„To są decyzje dotyczące polityki zdrowotnej. Myślę, że mają rację. Młodzi ludzie mogą podejmować własne decyzje. Jeśli nie mają żadnych objawów, idą do szkoły. To ma sens. wszelkie objawy przechodzą również na inne obszary (…)”

… czy rzeczywiście może działać to, że zarażeni uczniowie, którzy chodzą do szkoły z Coroną, mogą w przyszłości zdjąć nakładki na usta w niektórych obszarach szkoły, czy też można tam zaobserwować separację?

“Tak. Uczniowie i nauczyciele okazali się w ostatnich latach bardzo odpowiedzialni za te zasady (…) Nie powinniśmy lekceważyć naszych dzieci. Zawsze zachowujemy się tak, jakby dzieci nie radziły sobie z zasadami. Z pewnością mogą. Ja absolutnie zaufaj poczuciu odpowiedzialności młodych ludzi.”

… dlaczego nie chcesz polegać na sprzęcie do pomiaru CO2 w trzecim roku Corona?

„Istnieją różne wartości empiryczne z innych krajów. Niektóre z tych urządzeń działają, inne nie (…) W zasadzie wiemy, że regularna wentylacja ma największy sens. Nie potrzebuję do tego sygnalizacji świetlnej , mogę w zasadzie korzystać ze stopera , wziąć budzik i wiem, że będę go nadawał w określonych odstępach czasu.Jednak w wybranych szkołach będzie bieg próbny (…) Nie ma jednomyślnej opinii, że te urządzenia są najlepsze w mądrości”.

… jak to może być z powodu wielkiego niedoboru kadr w szkołach?

“Ogłaszane jest 8600 wakatów, co nie znaczy, że brakuje 8600 wakatów. Chciałbym to wyjaśnić. W niektórych obszarach potrzebujemy nauczycieli. To jest absolutnie poprawne. Pracujemy na różnych poziomach, aby temu sprostać. potrzeba” Jesteśmy w bliskim kontakcie z wydziałami edukacji na temat obecnej sytuacji. Otrzymane informacje zwrotne wskazują, że większość potrzeb może zostać zaspokojona”.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *