Burgtheater: ogłoszenie o pracy reżysera Martina Kušeja

Burgtheater: ogłoszenie o pracy reżysera Martina Kušeja

Umowa dyrektora Burgtheater Martina Kušeja wygasa w sierpniu 2024 roku. Dlatego Bundestheater-Holding pisze dziś w czwartek dyrektor artystyczny. Zgodnie z treścią oferty Burgtheater jest wiodącym teatrem republiki: „Ten status narodowy i międzynarodowy musi być utrzymany i rozszerzony”.

Program powinien umożliwiać spotkania z klasyczną literaturą światową i literaturą współczesną, być otwarty na najnowsze wydarzenia z życia teatralnego i „szczególnie promować produkcje kulturalne pochodzenia austriackiego”. Jeśli chodzi o odpowiedzialność społeczną wiodących firm kulturalnych, kwestie takie jak zrównoważony rozwój w korzystaniu z zasobów, uczciwość czy zgodność będą odgrywać jeszcze ważniejszą rolę w przyszłości: „Wymagane jest zaangażowanie w tę odpowiedzialność (…).

Zgłoszenia należy przesyłać do Christiana Kirchera, dyrektora zarządzającego Bundestheater-Holding najpóźniej do 17 października. W załączonym pomyśle pożądana jest również „informacja o innowacyjnych podejściach w zakresie przyciągania nowych grup odbiorców”.

Stanowisko zostanie obsadzone od 1 września 2024 r. na okres do pięciu lat. Mogą być również powołane osoby, „które nie złożyły aplikacji na to stanowisko w kontekście ogłoszenia”.

Martin Kušej, urodzony w 1961 roku, już porzucił zamiar ubiegania się o przedłużenie kontraktu: mówi, że „nie skończył” z Burgtheater. Jednak nie ma najlepszych możliwości. Decydujące mogą być kolejne premiery – np. „Next door” w reżyserii Kušeja 15 października.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *